Chuyên trang kỹ năng dành cho người Việt: Kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng trại, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng sinh hoạt

[Gút dây] Gút nối câu (gút kẻ chài)

[Gút dây] Gút nối câu (gút kẻ chài)

Những người làng Chài, giăng câu thường dùng gút này nên có tên gọi là gút nối câu, gút kẻ chài, còn gọi tên khác là gút Ông Câu, gút Nối Chỉ Câu.