Chuyên trang kỹ năng dành cho người Việt

[Gút dây] Gút nối câu (gút kẻ chài)

[Gút dây] Gút nối câu (gút kẻ chài)

1. Tên gọi: Gút Kẻ chài Gút Chỉ câu, gút nối câu Tiếng Pháp : Noeud de Pêcheur 2. Thể loại:  Nhóm nối 3. Công dụng:  Nối chỉ câu, nối các loại dây trơn như dây cước với nhợ không trơn với nhau. 4. Ứng dụng: Nối chỉ câu, nối sợi gấc làm dây đeo

1