Chuyên trang cung cấp kiến thức Kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng trại, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng sinh hoạt

[Gút dây] Gút nối câu (gút kẻ chài)

[Gút dây] Gút nối câu (gút kẻ chài)

1. Tên gọi: Gút Kẻ chài Gút Chỉ câu, gút nối câu Tiếng Pháp : Noeud de Pêcheur 2. Thể loại:  Nhóm nối 3. Công dụng:  Nối chỉ câu, nối các loại dây trơn như dây cước với nhợ không trơn với nhau. 4. Ứng dụng: Nối chỉ câu, nối sợi gấc làm dây đeo

1