Truyền tin bằng cờ – Semaphore

Ở nhà nên đứng tập trước một tấm kiếng để nhìn thấy tư thế của mình và tự sửa chửa cho đúng tư thế.

  Semaphore hiện đại 

Hệ thống semaphore mới hơn dùng hai cán cờ ngắn có cờ hình vuông. Một người cầm cờ giữ chúng ở các vị trí khác nhau để truyền đi các mẫu tự và các số. Người cầm cờ giữ mỗi cờ trong mỗi tay, và đưa mỗi cánh tay của mình ở một trong 7 vị trí, các vị trí kế tiếp nhau cách nhau một góc 45 độ. Trừ khi ở vị trí nghỉ, hai cờ không thể chồng lên nhau. Màu cờ thì khác nhau dựa vào tín hiệu được truyền đi ở trên biển hay trên bờ. Màu đỏ và vàng cho cờ dùng ở biển trong khi màu trắng và xanh dương được dùng trên bờ.

Hướng dẫn cải tiến cách học Semaphore

 • Tư thế : Cần chính xác, lúc đưa ngang phải song song mặt đất, lúc đưa xéo phải xéo đúng 45 độ.
 • Ở nhà nên đứng tập trước một tấm kiếng để nhìn thấy tư thế của mình và tự sửa chửa cho đúng tư thế.

Cách học mau thuộc nhất :

 • Từ trước đến nay, cách học Semaphore vẫn là lối học cổ điển :
 • Nhớ các mẫu tự theo các vòng chính từ A đến G và sau đó học tiếp các vòng A, B, C, D, E và F.
 • Theo cách học này đã mất thời gian nhớ 26 lần nhớ 26 mẫu tự, lại thêm có sự rắc rối vì có những mẫu tự không
 • ở đúng vi trí của chúng như J, V, Y nên các em thấy khó học và khó nhớ.
 • Vì vậy, tôi đã tìm ra một cách giúp các em mất ít thời gian để học thuộc, các em có thể học thuộc 26 mẫu tự chỉ
 • trong vòng 1 giờ thực tập.

Cách giúp các bạn nhớ dai :

 • Muốn nhớ dai thì phải rèn luyện thường xuyên.
 • Mỗi bạn luôn luôn thủ sẵn trong túi hình vẽ cách học trên. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hãy nghĩ đến một mẫu tự
 • ( letter ), một chữ ( word ) hay một câu ( sentence ) rồi tự phát tin. Sau khi phát tin xong, đem tài liệu bỏ túi ra kiểm tra lại xem đúng hay sai.
 • Cứ làm như vậy dần dần các em sẽ nhớ mãi. Với cách học như vậy thì mình tin rằng khi sử dụng Morse và Semaphore để trao đổi cùng các bạn thật dễ dàng.