Cắt dây gút trong trường hợp không có vật dụng

Làm thế nào để cắt đứt sợi dây gút trong trường hợp không có dao hay kéo hay bắt kỳ vật dụng nào khác. Hãy thử với phương pháp cắt dây gút trong trường hợp khuẩn cấp sau nhé:

Comments are closed.