[Gút dây] Gút chịu kép (double overhand)

 1. Tên gọi:

 • Gút chịu kép
 • gút đơn kép
 • Tên tiếng anh: Double overhand
[Gút dây] Gút chịu kép (double overhand) - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 6
Về cơ bản như gút chịu kép nhưng gút chiu kép sẽ chắc chắn hơn

2. Thể loại:

 • Trang trí
 • Buộc treo
 • khác

[Gút dây] Gút chịu kép (double overhand) - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 73. Công dụng: 

 • Tạo một nút chặn chắn chắn trên thân dây (giống với gút chịu đơn nhưng chắc chắn hơn)

4. Ứng dụng: 

 • là gút căn bản của một số gút phức tạp hơn
 • làm nút thắt không cho đầu dây chui qua một lỗ nhỏ (làm xích đu)
 • làm gút trang trí (làm tràng hạt)

 5. Biến thể: 

 • Gút chịu đơn
 • Gút ngạnh trê kép
 • Gút phẫu thuật (surgeon)

6. Ghi chú: 

 • Gút chịu kép hay gút đơn kép là một gút phát triển dựa trên gút chịu đơn với ý tưởng quấn thêm một vòng dây để tăng độ chắc chắn. Gút chịu kép do đó tạo thành một nút khá đẹp và còn được sử dụng làm gút trang trí như buộc gói quà hoặc làm tràng hạt. Chính vì vậy có người còn gọi gút này là gút thầy tu (Capucine).
 • Gút mỏ chim (hay vành tai) là một gút chịu đơn được thắt bằng dây đôi (sử dụng 2 dây chập lại để thắt gút chịu đơn). Có người gọi gút mỏ chim là gút chịu kép điều này là một ngộ nhận về mặt ngôn ngữ. Trong tiếng Anh người ta phân biệt rất rõ ràng, gút mỏ chim (one-sided overhand bend) là một gút thuộc thể loại nối khác hoàn toàn với gút chịu kép là một gút thuộc thể loại đầu dây.

7. Hướng dẫn thực hiện

a) Video


b) Hình ảnh

[Gút dây] Gút chịu kép (double overhand) - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 8
Cách thực hiện gút chịu kép
[Gút dây] Gút chịu kép (double overhand) - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 9
Kết hợp 2 gút chịu kép để nối 2 đầu dây
[Gút dây] Gút chịu kép (double overhand) - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 10
Dùng làm khoen khóa đầu sợi dây

Biên soạn từ bài viết của tác giả Minh Triết – Nguồn: http://gdptductam.org/

Hình ảnh minh họa từ nhiều nguồn trên Internet

Có thể bạn quan tâm: