[Gút dây] Hướng dẫn Gút Thợ Dệt (Sheet bend knot)

1. Tên gọi:

 • Gút Thợ Dệt
 • Tiếng Anh: Sheet bend knot.

2. Thể loại: 

 • Nhóm nối

3. Công dụng:

 • Nối hai đầu dây bằng nhau hoặc không bằng nhau
 • Nối vào 1 đầu dây quá ngắn.

4. Ứng dụng:

 • Nối chỉ dệt
 • Đan lưới
 • Nối dây vào lỗ diềm trại
 • Nối sợi dây cuối cánh buồm
 • Kết thúc dây buộc kiện hàng …

5. Gút liên quan: 

6. Ghi chú: 

 • Những người thợ dệt đứng máy xử dụng gút này rất thuần thục để nối hai đầu sợi với nhau khi thay con thoi trong máy dệt ..

 

7. Hướng dẫn thực hiện

a) Video

b) Hình ảnh minh họa thực hiện và các biến thể

Biến thể gút thợ dệt để tăng sự chắc chắn

Hình ảnh biến thể gút thợ dệt

 

 • Biên soạn: pro.edu.vn – Ảnh minh họa từ nhiều nguồn Internet

2 thoughts on “[Gút dây] Hướng dẫn Gút Thợ Dệt (Sheet bend knot)

Comments are closed.