Browsing: Kỹ năng gia đình

Những kiến thức cần thiết trong cuộc sống gia đình như mẹo vặt, giáo dục, làm đẹp, giới tính, mua sắm, thời trang…

Giáo dục Một tỷ phú đọc sách theo những cách nào ?

Một tỷ phú đọc sách theo những cách nào ?

Hãy nghĩ về cuốn sách bạn đọc gần đây nhất và thử xem nó tác động đến cuộc sống của bạn thế nào. Bằng cách tiếp thu thụ động thông tin mà chúng ta vẫn thường làm, bạn sẽ vô cùng khó khăn để chỉ ra 3 nội dung chính của một quyển sách.

1 2 3 36