Browsing: Kỹ năng mềm

Các bài viết hướng dẫn các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình…

Quản trị

Chiến lược thất bại khôn ngoan

Có lúc “lực bất tòng tâm”, điều kiện kinh doanh khắc nghiệt, đối thủ to lớn, hùng mạnh, tiềm lực của ta thua kém nhiều mặt…thì hãy chọn con đường thua cuộc khôn ngoan.

1 2 3 4 5 6 31