Browsing: Kỹ năng sinh hoạt

Chuyên mục kỹ năng sinh hoạt cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần trong vấn để tổ chức sinh hoạt: Bài hát, câu chuyện, trò chơi

Kỹ năng sinh hoạt 09 trò chơi lý luận nhanh

09 trò chơi lý luận nhanh

Luật chơi: Quản trò cho trò chơi để tìm bắt 1 người, người này bị phạt làm cái máy cassette. Qt mang máy đi phỏng vấn từng người, máy cassette chỉ ghi câu trả lời mà thôi.

1 2 3 9