Browsing: Trò chơi

Kỹ năng sinh hoạt 09 trò chơi lý luận nhanh

09 trò chơi lý luận nhanh

Luật chơi: Quản trò cho trò chơi để tìm bắt 1 người, người này bị phạt làm cái máy cassette. Qt mang máy đi phỏng vấn từng người, máy cassette chỉ ghi câu trả lời mà thôi.

Kỹ năng sinh hoạt [Trò chơi vận động] Màu Cờ

[Trò chơi vận động] Màu Cờ

Mỗi phe chọn 1 địa điểm đóng đồn ( trống trãi), trong đó có cấm cờ của phe mình. Giữa hai đồn có 1 khu an toàn chu vi 60cm. Khi có lệnh chơi, các phe tiến về trại của địch để cướp cờ đem về trại của mình.

1 2 3 7