Browsing: Trò chơi

Kỹ năng sinh hoạt

09 trò chơi lý luận nhanh

Luật chơi: Quản trò cho trò chơi để tìm bắt 1 người, người này bị phạt làm cái máy cassette. Qt mang máy đi phỏng vấn từng người, máy cassette chỉ ghi câu trả lời mà thôi.

1 2 3 12