Browsing: Trò chơi

Kỹ năng sinh hoạt

09 trò chơi lý luận nhanh

Luật chơi: Quản trò cho trò chơi để tìm bắt 1 người, người này bị phạt làm cái máy cassette. Qt mang máy đi phỏng vấn từng người, máy cassette chỉ ghi câu trả lời mà thôi.

Kỹ năng sinh hoạt Ảnh minh họa

[Trò chơi vận động] Màu Cờ

Mỗi phe chọn 1 địa điểm đóng đồn ( trống trãi), trong đó có cấm cờ của phe mình. Giữa hai đồn có 1 khu an toàn chu vi 60cm. Khi có lệnh chơi, các phe tiến về trại của địch để cướp cờ đem về trại của mình.

1 2 3 6