Browsing: Trò chơi

Kỹ năng sinh hoạt Hình Minh Họa - Nguồn Internet

Bí quyết thành công của một người Quản trò

Người cán bộ đoàn muốn đạt được hiệu quả cao nhất, phải có tấm lòng nhiệt tình, có sự hiểu biết về tâm sinh lý từng lứa tuổi, phải không ngừng học tập, rèn luyện và trao dồi nghệ thuật sử dụng trò chơi làm công cụ giáo dục các thế hệ kế thừa…

Kỹ năng sinh hoạt

Một số loại bằng reo trong sinh hoạt tập thể

Băng reo, tiếng reo là lời nói. Tiếng hát, tiến động của một tậpthể sinh hoạt làm đồng loạt , nhịp nhàng.
Trước đây băng reo, tiếng reo còn đước gọi là canon (đại bác) vì hình thức lập đi lập lại của băng reo như tiếng không khí nổ của súng đại bác đước vang và âm xa nhiều lần.

1 2 3 4 5 12