Browsing: Truyền tin

Kỹ năng trại Thủ ngữ - ngôn ngữ ký hiệu tay - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 3

Thủ ngữ – ngôn ngữ ký hiệu tay

Ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm chuyển tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt thay cho lời nói.