Khi bị phê bình trên mạng cần phải làm gì ?

Truyền thông xã hội đã mở ra cho toàn thế giới muôn vàn cơ hội mới để gắn kết với khách hàng. Thông qua công cụ mạng cộng đồng, các doanh nghiệp chủ động hỏi thăm ý kiến của khách hàng

Kỹ năng mềm
Kỹ năng sống

Bài khác nên xem

1 2 3 4 5 227