Phương pháp truyền đạt thông tin hiệu quả

Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy, hiểu, đồng ý, hành động, phản hồi thông tin. Phản hồi thông tin cần thiết để biết người nghe:

 • Đã nghe đúng hay chưa?
 • Đã hiểu đúng hay hiểu lầm, và hiểu bao nhiêu?
 • Có đồng ý hay không, và trong phạm vi nào?
 •  Dự định hành động, hành động hay không hành động?

Những khó khăn chủ yếu khi truyền đạt thông tin

– Mục tiêu để đối tượng nghe, thấy:

 • Không tập trung trước lời nói hay đoạn viết dài;
 • ít chú ý những gì không quan trọng đối với họ.

–  Mục tiêu để cho đối tượng hiểu:

 • Người nghe dựa vào kinh nghiệm riêng của họ;
 • Không hiểu hết tiếng lóng, từ ngữ lạ;
 • Dễ hiểu lầm nếu nghe mà không thấy;
 • Kết luận trước khi ta kết thúc

–  Mục tiêu để cho đối tượng đồng ý:

 • Thường nghi ngờ người đang thuyết phục;
 • Không thích bị chứng minh là mình sai.
 • Mục tiêu để cho đối tượng hành động:
 • Không dễ thay đổi thói quen;
 • Sợ hành động sai;
 • Không thích quyết định.

–   Mục tiêu để cho đối tượng phản hồi:

 • Che giấu sự phản ứng và những suy nghĩ thực sự;
 • Biểu hiện bên ngoài.

– Năm yếu tố chính có thể dẫn tới thất bại trong truyền đạt thông tin:

 1.  Tiêu chuẩn giá trị của người truyền đạt và người nghe;
 2. Người nghe ở những địa phương khác nhau, quốc gia khác nhau;
 3. Những ngưỡng cửa sàng lọc thông tin;
 4. Phương pháp truyền đạt làm cho thông tin sai;
 5. Môi trường diễn ra cuộc truyền đạt.

Những qui tắc làm cho cuộc truyền đạt thông tin hiệu quả hơn

 • Làm thông tin hiệu quả : thỏa mãn nhu cầu người nghe đã hình dung trước;
 • Gây ấn tượng : người nghe có xu hướng nhớ những thứ họ nghe, biết lần đầu;
 • Liên quan : người nghe dễ hiểu những gì liên quan tới kinh nghiệm của họ;
 •  Lặp lại : sử dụng trong nội dung trình bày, kèm theo sự tóm tắt.
 • Từ nhiều nguồn Internet