Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học?

Qua bộ ảnh Infographic cực kỳ dễ hiểu này, các bạn sẽ thấy rõ được rằng liệu con đường dẫn đến thành công có nhất thiết phải phụ thuộc vào tấm bằng đại học hay không. Hy vọng nó sẽ giúp những bạn hiện đang bi quan với kết quả thi vào đại học của mình có thể tìm được một lời giải đáp, hoặc ít nhất là có thể không bi quan với nó nữa.

Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học? 1Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học? 2Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học? 3Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học? 4

Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học? 5

Thành công có phụ thuộc vào bằng đại học? 6

Nguồn ảnh: VTC

Comments are closed.