Thời gian trong 1 ngày làm việc của các nhà lãnh đạo?

Hầu hết lãnh đạo dành hơn một nửa thời gian làm việc với người khác hơn là xử lý công việc của riêng mình. Dưới đây là lịch trình một ngày của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Hãy tham khảo xem họ sử dụng thời gian mỗi ngày của mình như thế nào:

su-dung-thoi-gian-nhu-mot-lanh-dao-vnw-hrinsider

Comments are closed.