[Trò chơi vận động] Màu Cờ

 • Thành phần: Hai phe A và B số người mỗi phe chia chẵn cho năm, một số trọng tài.
 • Vật dụng: Mỗi phe cầm 1 cờ, mỗi người mang 1 băng giấy( vải) màu và 3 mạng sống ( giấy có đống đấu).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mỗi phe chọn 1 địa điểm đóng đồn ( trống trãi), trong đó có cấm cờ của phe mình. Giữa hai đồn có 1 khu an toàn chu vi 60cm. Khi có lệnh chơi, các phe tiến về trại của địch để cướp cờ đem về trại của mình. Trên đường đi các phe tiêu diệt nhau bằng cách tìm màu thua mình để bắt và tránh những màu “ ăn” mình.

Mỗi người mang 1 trong 5 màu có giá trị như sau:

  •  Trắng được xanh, vàng thua đỏ tím.
  •  Vàng được đỏ, tím thua xanh, trắng.
  •  Xanh được trắng, tím thua vàng, đỏ.
  •  Đỏ được xanh, trắng thua tím, vàng
  •  Tím được vàng, đỏ thua xanh trắng

Khi chơi nếu gập kẻ địch có màu ăn mình, thì mình sẽ nộp 1 mạng sống hoặc ngược lại. Ai hết mạng sống, không được tiếp tục chơi. Nếu cứ chơi, thì khi bị bắt phải lấy 1 mạng sống của đồng đội nợp cho địch. Các trọng tài chạy khắp sân để giải quyết tranh chấp giữa các phe. Trường hợp mệt nhọc có thể vào khu an toàn để nghỉ.

Trong khu an toàn mọi màu điều một giá trị với nhau. Cuộc chơi gồm 2 hiệp: nếu 1 bên cướp được cờ trước thời hạn quy định thì thay đổi đồn. Lá cờ có giá trị bằng 50 mạng sống. Phe nào có nhiều mạng sống nhất là chiến thắng.

Chú ý:

 •  Nên đi thành tốp 5 màu để bảo vệ lẫn nhau.
 •  Khi mang cờ chạy về có thể chuyền cho đồng đội nhưng không được ném, nếu bị đạp chết phải trả lại cờ.
 •  Mỗi người phải thuộc giá trị các màu, như thế trò chơi mới được hào hứng.
 •  Khi đổi đồn, tất cả hai phe tập hợp  tại khu an toàn để kiểm tra và chia lại mạng sống tiếp tục hiệp hai.

 

Có thể bạn quan tâm: