[Video] Hướng dẫn 16 gút dây cơ bản – Trần Thời

Đoạn phim hướng dẫn các bạn thực hiện 16 gút dây căn bản thường sử dụng trong sinh hoạt dã ngoại: gút Chịu đơn, gút Dẹt, gút Thợ dệt, gút Nối chỉ câu, gút Thòng lọng, gút Sơn ca, gút Kéo gỗ, gút Một vòng hai khoá, gút Thuyền chài, gút Ghế đơn, gút Chạy đơn, gút Chạy kép, gút Ráp cây dọc, gút Ráp cây chữ thập, gút Ráp cây chữ nhân, gút Chạc ba…