Xử lý khi thang máy rơi tự do

Trong tình huống thang máy gặp trục trặc hoặc có thể là rơi tự do, chúng ta phải làm như thế nào?

  • Theo Kênh 14

Comments are closed.