Kỹ năng Sinh tồn

Xử lý khi thang máy rơi tự do

Trong tình huống thang máy gặp trục trặc hoặc có thể là rơi tự do, chúng ta phải làm như thế nào?

Xử lý khi thang máy rơi tự do - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 1

Xử lý khi thang máy rơi tự do - Kỹ Năng Việt | Pro.edu.vn 2

  • Theo Kênh 14

Related Articles

Back to top button